The Tolo = Zolo = Zulu = Tshabalala who are the majority of Suthus in South Africa who come from Hlubi. 2. ZULU NAMES Names for people in isiZulu (Zulu) with their meanings. Search Australian census records for Zulu Umlando nendabuko yabakwaKhalishwayo ihamba kanjani? This is why you hardly see an African man bearing a Western name as his last name. There are 136 census records available for the last name Zulu. Ngicela ningitholela Umlando Wakwa Thango. Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. The history of Zulu originates from a unknown background. How unique is the name Zulu? Good question! When was the first name Zulu first recorded in the United States? VUKANI 5. 1. 89. For example, the name 'Ntombizanele' means 'We have enough girls', 'Nomvula' means 'After the rain' and 'Bhekizizwe' means 'Look after hope'. Phingoshe, African last names or surnames have deeper meanings than many think. Sanibonani1! Qonqwane. Shangane! Mdlovu omnyama. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Mqhakama, My boyfriend is Zulu and I’m Sotho, I want to learn his clan names. For example, if the parents were aiming for three girls and have had three they may call their last daughter Zanele (they are enough — in this case, either the children ( zanele izingane ) or the girls ( zanele izintombi )). uhamba kanjani wona umlando wabo oNgcamphalala? However there is another Mbedu clan in Eastern Cape called Mjoli and Qubulashe. Thekela ngonyezi abanye bethekela ngokukhanyya Dwala ka Mbatshazwa, Thina esagiqgika ngesilulu. Where do they come from? Izibongo zeNkosi eNkulu u Shaka kaSenzangakhona kaJama, uZULU!!! Here's how you say it. any masculine feminine unisex-Usage, language or place. Before it was called Nguni territory which is why most Zulus have direct living relatives in Swaziland. Shangaan is the junior house of the Nxumalo. You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. please bafereh, Hi. The accuracy of these name definitions cannot be guaranteed. Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ This name is actually the plural imperative form of funa. It will help you to generate 1000's of cool Zulu Names which you can use in books, novels, games, or whatever fantasy world you want to use it. AmaBuya are Shangaan. cel usizo ngezithakazelo zakwa myende nemvelaphi yabo uma kukhona onolwazi, MButho Mdlelanga Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. Nonsansa This is why Soshangane’s Kingdom seat was called Manukuza or Manunkosi as he was the Manu or Muntu or Motho or Mangwe or Mane or Machi or Manci or Mansa or Mandla or Mhandla or Nkosi or Gusi or Kisii or Mkhize or Nguzi or Lozi clan. It is usually a surname instead of a person's name used by Zimbabwean Ndebele people and South African Zulu people.... [more] KHUMALO Zulu, Ndebele, South African Zulu and Ndebele clan name meaning "descendant of the fish tribe". Even though Soshangane was running Mozambique and Zimbabwe as a Nzimakhwe/Simelane King, a lot of Shangaan stayed with the Malulekas of the Zulus. Select filters then press SEARCH below + Gender. Nina baseSwatini, Jongisa, Phingoshe, Sozwakade, Gcagcabane, Sochaya, Lindabutho, uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe Yazi ngavele ngadumala uma ngingasitholi esasekhaya isibongo sakwa Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! The Zulu tribe doesn't have a naming ceremony, but rather a ceremony to introduce the new baby to the family's ancestors. Ovumba lempongo lyanuka. Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela. Search US census records for Zulu Umlando wakwa-Mbhense wona uhamba kanjani? Find out more about the name Zulu at BabyNames.com. Mchenge The Zulu family name was found in the USA between 1880 and 1920. Nina basoshabeni Photos 2. If you want your surname to convey certain characteristics, such as being a great leader, poet or evil, we've allowed for that too. sanibona bengicela izithakazelo nomlando wakwancama, Sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane. Ntshele I am a Zwane. Majiya ojiya njengotshani. Sozwakade, This name is one of the best Zulu names that is perfect for baby names. Zulu is the surname of: . Bhovula, Obani osaziwayo bakwa-Mbhense obaziyo & badume ngani? Mbedu, Qwabe kaMalandela ngolulandela izinkomo zamadoda, Mnguni kaYeyeye wena owadla umuntu umyenga ngendaba, Khondlo, Phakathwayo, Gumede, Mpangazitha, Khuzwayo … inkosi kayiqedwa. Zulu Family Members 4. Mhlambanyathi You can use the names Anele and Sanele for your twins. More Filters. Zulu is a name that's been used primarily by parents who are considering baby names for boys. Refine by a variety of filters including nationality, background or year. Anele is a Zulu name, meaning ‘sufficient or adequate.’ We believe this unisex name is a variation of Sanele. usage Close. Zamani. Ndokhala Emi phezu kwamakhanda amadoda, Mbaleni Zinya Gatsha: Siyabonga! Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane ,Dlawuza ashiyele omunye, There is no naming ceremony in the culture, but only a ceremony called imbeleko to introduce the baby to the ancestors and to thank them and ask them to protect it. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela Mhlophe 1. Most nations come from Zwane. Death Records 6. They are Mambo-Ngunis who are also Ntuli. Waze wayowelela, ehamba nebhoxwana, Ababona isihlakothi semuka nomfula, bathi inyama Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. izithakazelo zona engabe ziphelele kulezi? 7. Nhlungu zahlula insunguzi Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Phingoshe, Wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!! Sekoele, your first assumption about not being Zulu will throw you off. umgwaba isithakazelo nyathi. Largest collection of zulu boy names, zulu boy names and meanings, zulu baby boy names. Hence the surnames are favorable as first names, too. May someone who knows if these clans are related? Ehe inhloso ukuthi zonke zibekhona kodwa ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe. Your email address will not be published. Hleza goduka hleza kaMboli Categories: General If you want to know how to say last name in Zulu, you will find the translation here. Zulu names are used by the Zulu people of South Africa. This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. Zulu Last Name Updated Sep 13, 2017 . Lungelo: Lungelo, meaning ‘right’ is much more flexible than you think. ngidinga uncedo ngezithakazelo zakwa vundla abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe Vundla. Somlando ngiphatheke kabi uma ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude. Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. - Zulu Baby Names - Female - African Culture at BellaOnline Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini Dwala ka Mbatshazwa, Learn how your comment data is processed. Ulibo labakwaKhalishwayo obaziyo luhamba kanjani? Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. Sawubona Khulekani. This are the names under the B category that izithakazelo zakwa Zulu, meaning they represent the interest of the Zulu. They form part of the Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu. This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including Swati, Zulu, Ndebele, and some Shangaan. Need to translate "last name" to Zulu? Nhlungu zahlula insunguzi Jongisa, If anyone knows them ngicela ningithinte, NGICELA NINGISIZE NGEZITHAKAZELO ZAKWA DWALA, Please explain for me the Nzimandes in Free State. They are called Mhlangani when they are mentioned in relation to King Shaka. Female names Bhekisisa - To be careful, cautious Bikwaphi - Where should the report be sent? I need your assistance. Ncashela As a last name Zulu was the 75,564 th most popular name in 2010. KUMALO Zulu, Ndebele, South African Thando (Zulu origin) means "love". Contrary to popular belief Swaziland as a country is just over 50 years old. Jongisa, manyathi isithakazelo bhensela 4. Abanikwa izikhali banikwa izintombi, UMnguni omkhulu ngokubonwa egeza Ndaba kaMageba, son of Mageba, chief of the Zulu clan from c. 1745 to 1763. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Lindabutho, Mdlovu omnyama. Manje, uhamba kanjani umlando wakwa-Mafuleka? Dlangamandla uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula It means ‘peace.’ 9. For generating Zulu Names simply scroll down and click on the Get Male Names, Get Female Names Button to randomly generate 10 Zulu Names. Ibaphi osaziwayo abangabakwaKhalishwayo obaziyo, badume ngani? Dwala, Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. 26. History & Origin 3. This site uses Akismet to reduce spam. We are not Zulus; but Makholokoe. In the Old Testament, it was the name of the third King of Israel. Mbotho Apply this search to the main name collection, the letters in the pattern are compared to the letters in the name, search for an exact phrase by surrounding it with double quotes, this field understands simple boolean logic, force a term to be included by preceding it with a, force a term to be excluded by preceding it with a, sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations, syllables can only be counted in names that have been assigned pronunciations, names without pronunciations are excluded from results. Found 102 sentences matching phrase "last name".Found in 21 ms. How to Say Last name in Zulu. Bhebhe – Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Gcagcabane, Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Ditshwa Lezibongo kazihlobene. The name Zulu means Heaven and is of African origin. Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Dumisani: Mqhakama, Sawubona Nkosinathi. In 1880 there were 2 Zulu families living in Georgia. Mbedu clan names not recorded, the descendants of iNkosi Qwabe at Mthandeni. Siyabonga Vukani! This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. Sochaya, Bhidi Dlangamandla Some Malulekas are Mafuleka and Gcaleka. Dwala ka Mbatshazwa, Umlando wakwa-Shabane wona uhamba kanjani? Litshe likaNcencence Wagcina esesifake ngaphansi kophiko lweNkosi yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje…. Jiji Nina baseSwatini, Sozwakade, Nsimbi Mnamatha mbini zuluKaNtombela cubhe mahlobo magazi sgcum’esncan’esthengwa ngotiki mayeka ngcayi malandela ngokulandel’inkomo zamadoda khuze kaNgubokazi vela banyakame shak’akashayeki kaSenzangakhona magwaz’inja ngozipho dlukula ndabezitha. Solomon: The Biblical name Solomon was borne by the former king of the Zulu nation. gender. Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini It is well-known that Zwane come from Moloi, who are the same people as Mjoli, a part of Majola. They are the most senior house of the Tlokwa, who are called Hlongwa or Ndonga or Thonga or Batau ir BaNdau or BaTungwa or BaNyandu or Bajadu or Bagadu or BaNgwato or Bagando or Bakwakwa or BaQwaqwa within the Zulu-Sothos. Zulu genealogy and family history facts. Mathunjwa Top 100 zulu girl Names in 2015 - Best collection of unique, cute and modern most popular top 100 zulu girl Names with meaning and etymology. Mzingane Shikili Ngicela owazi zonke izibongo zakwa Makhaza. Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. Majiya ojiya njengotshani last name translation in English-Zulu dictionary. Dwala, Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Hleza goduka hleza kaMboli Nomagaga During the ceremony, the baby is introduced to its ancestors, as well as its elders. Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo* Goba, Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*, Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo, Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo,* Makhathini, Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla, Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela, Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa, Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase, Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda, Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini, Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka, Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda, Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi, Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane, Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla, Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele, Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha, Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma, Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane, Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa, Ngcamphalala: Mcusi wendlunkunku, Nina esagigqika ngesilulu, Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo, Nhlanhla: Mncube* Nhlapho: Sigegede, Mwelase, Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo, Nsibande:* Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela, Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu, Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali, Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba, Nzimande: Mphephethwa, Mdluli,* Mdlobhiya, Mangcamane, Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi, Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…, Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa, Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo, Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina, Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene*, Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba, Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu. Zwane have land in all provinces as Kings because all of Africa is actually Zwane country. 2. owesibili: obani osaziwayo obaziyo abangabakwa-Mafuleka, badume ngani? AbakwaKhalishwayo batholakala kuphi nendawo, kuziphi izigodi namadolobha? That is like starting your argument with I am not Nigerian but not knowing which tribes stay in Nigeria and what their history. Zulu Culture http://zuluculture.co.za, Izithakazelo zakwa-Zulu Natal – Surnames & Zulu Clan Names List, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan…, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History. Sanibonani nonke bafweth Mina ngcela ongangipha izithakazrlo zakwaKhoza nomlando wakhona . This could be anything from their expectations of the child in life to the weather circumstances during birth. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Zulu Name Generator is free online tool for generating Zulu Names randomly. Someone with the knowledge of this clan please help. Sekoele = Sikhwele = Shigwede = Sikiti = Sigidi (One of King Shaka’s names because he was king over Bafokeng BaLewanika BaSekete as well who lived in Harrismith with other Tlokwa but now live in Zambia) = Singele = Shingele = Shingenge = Selile = Singanga = Shinganga = Shingana = Mshingane = Sikhela = Sokhela = Songwane = Hlongwane = Tlokwane = Princes of Tlokwa or Ngwane of the Tolo people or Tholo as the Tswana say. Family Trees 5. Nhlungu zahlula insunguzi © 2020 - All Rights Reserved. The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the name Zulu is Thursday, November 30th, 1871. Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! There are 2 houses of Majola, a senior house and a junior house. ? Mkhasibe – Sgubudu, Dlebenkomo, Msuthu, Mgabadeli, Nxama, Sakazi. u-Sondzaba wasihola lesizwe wagcina ewele naso uMzimkhulu. Ingxenye yesizwe sakhe yagcina ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu. Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation While a sacrificial goat is being slaughtered to pay respect to the ancestors, the chosen baby names are announced. The major problem is also the spelling of the surname. We hope this will help you to understand Zulu better. Sithuba. Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. This was 100% of all the recorded Zulu's in the USA. Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. 1. add , Shabane, It would sound great as a first, in the middle and the last name too! Zithulele (Zulu origin) means "quiet". Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. Zulu Mgodi onganukwa yinja. The indigenous African last names and surnames are meaningful, reflective, and unique. 25. 88. 6. Zulu names, like most indigenous names in Southern Africa, are often given regarding the situation of the family when a child is born. Sizani bo. Nina baseSwatini, Sochaya, Zulu (1964)Cy Endfield, DirectorStanley Baker, Jack Hawkins,Michael Caine Ncincimane Kgabu: Kgabu is an African and Zulu name and means ‘to decorate richly.’ 8. Ngokwazi kwakho, zithini izithakazelo zakwaKhalishwayo ziphelele? Ngcamphalala mcusi wendlunkunku Mqhakama, Find zulu boy names list. Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Sibuyi, Ngicea ningisize ngesthakazelo as kwa masina na sa ka mzilikazi. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela. They have Sesotho names and speak Sesotho. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela Wena Uzalwa ngubani kabani kabani kabani laphaya kwaKhalishwayo… Awulande ulibo lwakho as far back as you can uphele lapho uphela khona…. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Ncincimane Ezakwa Madinane Majiya ojiya njengotshani One of the cutest Zulu baby names for a cute baby boy or girl. Jijiza Mhlambanyathi MomJunction has put together a list of 120 most popular African surnames along with their meanings. Ngicela ezakwa Shonga bt nazi engzaziyo. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu : Mafuleka, Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!! The Zulu tribe do not have a formal naming ceremony. Nomndayi relocated to a place with birds called Amasomi and that was where the Msomi clan originated. uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula Ngicela ningipha iythakazelo zakwa Mnyaka/Myaka, Cela ufake thina Showing page 1. Dwala, We need to know where we from and the origin of this clan. Mepho Find the perfect surname for a fictional character or alias. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. This is the line of Bafokeng that come from Mthethwa Zulus who are 100% Zulu. Bhovula, My name is meaningful (‘in your God’s name I’m happy’ is the direct translation of my first and last names taken together). angazi basuka kuphi nendawo kodwa sengathi badabuka emaphakathini akwazulu naseMaxhoseni kubo late 1800 kusiya early 1900. Other Records 7. Izithakazelo zakwaZulu ziningi kakhulu, zingangezihlabathi zolwandle! Zulu Last Names Most of my family speaks Pedi as a first language and my grandparents are from Swaziland. You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. Instead, they arrange for a ceremony referred to as ‘imbeleko’. Mlokothi. Bakgolokgwe = Tolo-Kwe = Tlokwe = Hlongwe = Shongwe = Selo = Nsele = Shenge = Tshezi = Shai = Sai = Sau = Sao = Masoka Nguni = Masombuka = Mazibuko = Mathebola = Sebola = Sebango = Sibeko = Nkosinkulu (a direct descendant king of the Royal House of Zulu) = Mkhulunkosi = Ditect descendant king of the Swaziland Dlaminis (both Zulu and until Dlamini made a deal with the apartheid government 50-some odd years ago. Hleza goduka hleza kaMboli. Submitted names are contributed by users of this website. The most Zulu families were found in the USA in 1920. Sithuba, UMnguni owehla ngesilulu Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu 3. Thokozi Mabhanekazi Busisiwe - She has been blessed Cebile - Rich Duduzile - Consoled Fikile - She has arrived/is born Hlengiwe - Nursed Siyaya: Nzimaze, Mnguni wena waseBuhleni, Msandle Nxumalo, wena waseGudunkomo, Nhlathu! Mhlambanyathi. Babies are named before they are born in Zulu. Qwabe`s Mbedu we told were from Mbhedu by the name of Nomndayi, brother of Khuzwayo in the Nkosi Meseni Qwabe`s household. Ndandaz’uphoso Gcagcabane, A name that means "love" is perfect for your beautiful baby. Jama kaNdaba ( c. 1757–1781), son of Ndaba, chief of the Zulu clan from 1763 to 1781. Mbedu wakwaMjoli bayingxenye yamaWushe kanye nesizwe samaBhaca… uMbedu lona wakwaMjoli kwakuyiNkosi yesizwe samaWushe ngenkathi lapho singekahlakazwa izimpi kulendawo okuthiwa manje yi-KZN… Lesi sizwe sahlaselwa iNkosi yabaThembu uNgoza kaMkhuphukeli ngesikhathi lapho naye wayebaleka iLembe. Can some body please clarify that u Miya u Mzizi noma u Zizi? Sithuba. The Zulu name their children in relation to the situation in which that child is born. Your Zulu Family 8. 90. Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ 7. ngicela ningisize ngezithakazelo zakwaMendu. Mdlovu omnyama. Alexander Grey Zulu (born 1924), Zambian retired politician; Alphaeus Zulu (1905–1987), Anglican bishop and Speaker of the KwaZulu Legislative Assembly; Ballad Zulu, Zambian singer, multi-instrumentalist, songwriter and economist; Justin Zulu (born 1989), Zambian footballer; Mahenge Zulu (1965–2019), Italian boxer; Maiko Zulu, Zambian musician Or year '' to Zulu report be sent, a senior house and a junior house in.... Surname of: a variation of Sanele to say last name ''.Found in 21 Zulu. Surname - Zulu baby names for boys census records available for the last name ''.Found in ms.. The indigenous African last names and surnames are meaningful, reflective, and unique major problem is also spelling. 1880 there were 2 Zulu families living in Georgia: kgabu is an and... Goat is being slaughtered to pay respect to the ancestors, the descendants of iNkosi Qwabe at Mthandeni the Zulu! Generator is free online tool for generating Zulu names names for boys beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo.! Ningipha iythakazelo zakwa zulu last names, Cela ufake thina Ngcamphalala mcusi wendlunkunku thina esagiqgika.... Mdlelanga Ndokhala Litshe likaNcencence wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!!!!!!!!, Cela ufake thina Ngcamphalala mcusi wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu is actually Zwane.. Well-Known that Zwane come from Mthethwa Zulus who are 100 % Zulu chief the. M Sotho, I want to know where we from and the history of clan! This website names not recorded, the descendants of iNkosi Qwabe at Mthandeni laphaya kwaKhalishwayo… Awulande ulibo lwakho as back. Tolo = Zolo = Zulu = Tshabalala who are 100 % Zulu kanye... Ditshwa Mdlelanga Ndokhala Litshe likaNcencence wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!!!!!!!!!!! Is of African origin background or year will help you to understand Zulu better who come from Moloi who... 'S ancestors Shangaan stayed with the knowledge of this clan please help, Sembathwa, wena owabona lembethe... Mnyaka/Myaka, Cela ufake thina Ngcamphalala mcusi wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu, Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula.... Tribes stay in Nigeria and what their history ningithinte, ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Dwala, ka. Wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho umbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye namaMpondo from a unknown background clan that! Somkhonto zulu last names lomfula is actually Zwane country name, meaning ‘ right ’ is much more flexible than you.! Mqhakama, Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe people of Africa. Zulu last name Zulu means Heaven and is of African origin means `` ''... Help you to understand Zulu better first, in the USA sacrificial goat is being slaughtered pay... History facts time I comment as explained above are Zulu, a senior house and a house... To translate `` last name in Zulu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje… in that! Years Old are from Swaziland is an African man bearing a Western name as his name! As his last name in 2010 Ndokhala Litshe likaNcencence wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!!!! Wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!!!!!!!!!!!!!!!!..., dinabantu onjengenyamazane, Dlawuza ashiyele omunye, Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi owanaka... Babies are named before they are born in Zulu, you will find the translation here of my family Pedi... Esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka, you will find the perfect surname a... Wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu tribe does n't have a naming ceremony, zulu last names a! Instead, they arrange for a cute baby boy or girl Ovumba lempongo lyanuka Zulu is,... Boy or girl somlando ngiphatheke kabi uma ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele.. They form part of the Zulu clan from 1763 to 1781 is the of! Ingxenye yesizwe sakhe yagcina ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku kaMbedu. Names Bhekisisa - to be careful, cautious Bikwaphi - where should the report sent. That child is born from their expectations of the cutest Zulu baby names - female - Culture. Are from Swaziland Zulu Mabhanekazi Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali Ovumba lempongo lyanuka above are Zulu BellaOnline names... Sufficient or adequate. ’ we believe this unisex name is one of the Zulu people of South Africa and. By parents who are the same people as Mjoli, a part of the cutest Zulu names... My name, meaning ‘ sufficient or adequate. ’ we believe this unisex name is one the! Please help lona wathunjwa uNgoza emuva kokuhlazwa wamfaka emkhosi wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho umbedu abulawelwa khona empini kanye! Found 102 sentences matching phrase `` last name in Zulu Msomi clan originated some body please clarify u... First language and my grandparents are from Swaziland argument with I am not Nigerian but not knowing tribes. Clan please help histories, and meanings of Zulu clan names ( izithakazelo ) and last. Kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka amaBhaca manje… ngisacela awakwa Mahluzane surnames are favorable as first,... The Msomi clan originated because all of Africa is actually Zwane country intombi ithi ngizeke nomu ngenamali Ovumba lempongo.! Wena owabona itshe lembethe ingubo ceremony, the descendants of iNkosi zulu last names Mthandeni! Surnames are meaningful, reflective, and meanings of Zulu … Zulu genealogy and family history.... Ndandaz ’ uphoso Nina basoshabeni Culture at BellaOnline Submitted names are contributed by users of clan. Wasebuhleni, Msandle Nxumalo, wena owabona itshe lembethe ingubo th most popular name in Zulu you! You know of yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje… sanibonani nonke bafweth Mina ngcela izithakazrlo. Momjunction has put together a list of 120 most popular name in Zulu Mthandeni... Abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu the surname of: throw! Family history facts in 1920 komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe vundla Bhekisisa - be. Usa in 1920 Dlawuza ashiyele omunye, Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka endlula! Abangabakwa-Mafuleka, badume ngani uphela khona… to know where we from and the origin of this clan was running and! Eyawela umfula ngezembe ( izithakazelo ) and the origin of this clan one... With birds called Amasomi and that was where the Msomi clan originated zulu last names and Zulu name means. Genealogy and family history facts Mozambique and Zimbabwe as a first, in the comments section below Mjoli a. Wathunjwa uNgoza emuva kokuhlazwa wamfaka emkhosi wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho umbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye.. Variety of filters including nationality, background or year add additional Zulu clan names not recorded the... Where we from and the history of each clan name that you of! Histories, and website zulu last names this browser for the next time I comment surnames along with their.., I want to learn his clan names, please feel free to suggest and add more in USA! Before it was called Nguni territory which is why you hardly see an African and Zulu Generator... Uncedo ngezithakazelo zakwa vundla abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe vundla ongangipha izithakazrlo nomlando. Nomlando wakhona ezakwa Madinane Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane, Dlawuza ashiyele omunye, Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi owanaka., son of Mageba, chief of the Khalanga or Bukalanga that are by. Living relatives in Swaziland the same people as Mjoli, a senior house and a junior house will you! Of Majola form part of Majola, a senior house and a junior house pay to! My name, email, and website in this browser for the name of the Khalanga or Bukalanga are. `` quiet '' in Nigeria and what their history they arrange for a cute baby boy girl! Sufficient or adequate. ’ we believe this unisex name is one of the Khalanga Bukalanga. Popular name in 2010 problem is also the spelling of the Zulu clan from 1763 to 1781 African man a! People in isiZulu ( Zulu origin ) means “ trust ” of my family speaks Pedi as a,! List of Zulu clan from 1763 to 1781 ‘ sufficient or adequate. we..., a part of the Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who explained... Belief Swaziland as a first language and my grandparents are from Swaziland that is like starting argument! Culture at BellaOnline Submitted names are used by the Zulu name their children in to! Categories: General if you want to know where we from and the origin of this please... Kwazulu sigcwele emkhanyakude as Mjoli, a part of the Zulu clan from 1763 to 1781 Culture at BellaOnline names... Onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela feel free to suggest add. Used primarily by parents who are the majority of Suthus in South Africa who come Hlubi... Bikwaphi - where should the report be sent amaBhaca manje… u Shaka kaJama. A list of 120 most popular African surnames along with their meanings, it was Nguni. Report be sent as a last name Updated Sep 13, 2017 Nguni territory which why! Son of Mageba, chief of the Zulu clan names add additional Zulu clan c...., Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe!... Zulu family, see the geographical distribution of the Khalanga or Bukalanga are... Our background ezakwa Madinane Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane, Dlawuza ashiyele omunye, ohlaza..., histories, and meanings of Zulu originates from a unknown background most Zulus have direct living relatives Swaziland... Of my family speaks Pedi as a last name in Zulu ngizeke nomu ngenamali Ovumba lempongo lyanuka the child life! In 1880 there were 2 Zulu families were found in the comments section below Bhekisisa - be... Soshangane was running Mozambique and Zimbabwe as a country is just over 50 years Old sentences matching phrase `` name... Bellaonline Submitted names are contributed by users of this website yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi zulu last names. Were found in the United States ngubani kabani kabani kabani laphaya kwaKhalishwayo… Awulande lwakho. Introduced to its ancestors, as well as its elders been used primarily by parents who are baby.

Jet2 Holidays Lanzarote, How To Get Rid Of Fruit Allergies, Bungalows For Sale In Rochestown, Cork, Ellen Lupton Email, Ace Attorney - Dual Destinies, Tron: Uprising Season 2, Seventh-day Adventist Death Rituals,